"Datagedreven oplossingen"

Datagedreven oplossingen

De unieke, meetbare aard van het internet maakt het mogelijk om grote hoeveelheden data te verzamelen en nieuwe inzichten te verkrijgen in de kenmerken en gedragingen van de doelgroep en het succes van uw online activiteiten.

Uit data-analyse verkregen inzichten bieden een solide basis voor goed beargumenteerde, onderbouwde besluitvorming en gerichte groei. De succesvolle inzet van uit data-analyse verkregen intelligentie hangt af van de relevantie van de data die gemeten wordt, hoe deze wordt verwekt en welke wijze de uitkomsten geïnterpreteerd worden.

Zo is Data-analyse een krachtig middel om bijvoorbeeld een gedetailleerd beeld te verkrijgen van de online interacties die een bezoeker met u heeft, maar ook om het succes van uw online marketingactiviteiten te meten. Door deze interacties, die over de verschillende kanalen plaatsvinden, per kanaal inzichtelijk te maken kunnen de gemaakte kosten goed worden afgezet tegenover de opbrengsten en kunt u het succes van uw online aanwezigheid meten, evalueren en optimaliseren.

Deze inzichten kunnen verder worden versterkt aan de hand van een groot aantal demografische kenmerken van een bezoeker. Door deze informatie te koppelen aan het vertoonde gedrag van bezoeker op de website en in de customer journey ernaar toe ontstaat er een gedetailleerd beeld van de doelgroep waarop kan worden ingespeeld.

Upventure stroomlijnt de digitale omgeving en verzamelt de data die voor u het meest relevant is. Doormiddel van data-analyse voorzien wij onze klanten van waardevolle nieuwe inzichten in de gedragingen van de doelgroep, de concurrentie en de markt en creëren wij een solide, datagedreven stuurmiddel voor het optimaliseren van de digitale omgeving en het behalen van uw online doelen.